krajevna skupnost leskovec pri krškem

Iskalnik po strani

leskovec krsko


Praznik vere in domovine, blagoslov vode, soli in konj ter obnovitvenih del v cerkvi sv. Štefana v Nemški vasi


NEMŠKA VAS –  Iz starih zapisov zvemo, da v Krškem gričevju  sv. Štefana,  prvega mučenca Katoliške cerkve, slavijo že okoli 670 let. Tudi letos je bil shod vaščanov bližnjih in daljnih krajev množičen, saj je 26. december tudi praznik domovine in dela prost dan, z blagoslovom pa so bila zaključena tudi obnovitvena dela, ki so skozi leto pod nadzorom spomeniškovarstvene službe potekala v cerkvi. Dediščina preteklih rodov je tu razvila široko drevesno krošnjo, krono, ki krasi tako župnijo Leskovec pri Krškem kot sosesko.V tem letu je cerkev dobila trdne temelje, saj so se že pred časom zaradi starosti v stranski kapeli sv. Frančiška Ksaverja pojavile razpoke. Urejeno je bilo tudi odvodnjavanje, saniran kamniti tlak pod zvonikom in z izravnavo platoja nekoliko preoblikovana neposredna okolica.  Domači župnik g. Ludvik Žagar je na štefanovo  za opravljeno delo, ki ga je ob posameznikih finančno podprla tudi Občina Krško, izrekel molitve, ga  blagoslovil in ob  besedah zahvale  izrekel prisotnim tudi prošnjo za podporo - z ofrom.

Svečani blagoslov je bil le del štefanovanja. Priprave na tradicionalni praznik Krškega gričevja se začnejo zgodaj.  Gospodarske naloge imata zlasti cerkvena ključarja, cekmeštra, soimenjaka Jožeta Božiča iz Ivandola, ki s sodelavci in pod vodstvom župnika danes poskrbita tudi za organizacijo žegnanja, nekdaj pa so pri cerkvi imeli še kamerarja. K soseski spadajo vasi: Nemška vas, kjer stoji cerkev, Ivandol, Kobile in Nemška Gora, ki skupaj tvorijo eno od vaških skupnosti, Volovnik, Libelj, Spodnje Dule in Golek, pridružene pa so vasi Vrhulje in Kalce, ki sodita v krajevno skupnost in župnijo Veliki Trn,  ter Brezovska Gora in Brezje iz KS Senuše, ki tradicionalno spadata pod zvon sv. Lucije.

Štefanovanje z blagoslovom konj je pri tej cerkvi dokumentirano za 19. stoletje in ima nekatere stalne oblike. Za izvedbo poskrbijo vasi. Cvetne girlande so to leto pletli v Nemški Gori, skupaj z Ivandolčani. Smreko za mlaj tradicionalno priskrbijo Spodnje Dule, »fantovska skupnost« soseske  jo postavi v soboto pred žegnanjem.  Izpred župnijske cerkve v Leskovcu so šestič krenili pohodniki po Štefanovi poti, pod vodstvom predsednika KS Leskovec Jožeta Olovca. Bilo jih je nad 30 in kot leto poprej, so se ustavili na meji soseske, v Libelju, kjer jih je sprejela družina Voglar. Manjša skupina pohodnikov je prišla tudi iz Velike vasi. Med darovanjem svete maše se je zbralo osem konjenikov in ena vprega,  po blagoslovu konj so prejeli Štefanov pečat. Vsi konjeniki in pohodniki so pogoščeni s kruhom in kranjsko klobaso, kar omogoči Krajevna skupnost Leskovec pri Krškem, tradicionalno pa prisotni lahko dobijo čaj in vino, za kar poskrbijo sodelavci iz soseske.

Tudi mašni obred sledi tradicionalni obliki, ki vključuje Štefanovo trdno vero in ljubezen, ki naj preideta na zbrane, zmagoslavje Božičnega in Štefanovega  praznika, zahvalo Bogu za  lepo domovino, »v katero nas je postavila njegova previdnost«. Opravil ga je župnik Ludvik Žagar ob sodelovanju bogoslovca Jakoba Piletiča, ki v župniji opravlja pastoralno prakso, in Iztoka Starca, ki ga s podružnično cerkvijo povezujejo družinske korenine.  Sveto noč, Glej, zvezdice božje in druge najlepše adventne pesmi je prepeval Mešani župnijski pevski zbor pod vodstvom Kristine Lovšin Salmič. Na koncu je duhovnik blagoslovil še vodo, sol in konje, zbrani so si izmenjali prisrčna voščila, pohodniki pa spet krenili v lep zimski dan.


Besedilo: Ljudmila Šribar

Fotografije: Sabina Božič, Anton Hruševar

 
Krajevna skupnost Leskovec pri Krškem, Ulica 11. novembra 24, 8273 Leskovec pri Krškem