krajevna skupnost leskovec pri krškem

Iskalnik po strani

leskovec krsko

Člani sveta krajevne skupnosti Leskovec pri Krškem


Olovec Jože - predsednik
Arh Borut - podpredsednik
Kerin Alojz - podpredsednik
Logar Roman - podpredsednik
Antolič Dragutin
Arh Damijan
Arh Stanislav
Kerin Tatjana
Kranjčevič Aleš
Kranjčevič Ivan
Lekše Mitja
Mežič Bojan
Mlakar Branko
Salmič Janez

 
Krajevna skupnost Leskovec pri Krškem, Ulica 11. novembra 24, 8273 Leskovec pri Krškem