krajevna skupnost leskovec pri krškem

Iskalnik po strani

leskovec krsko

Kulturna dediščina


Grad Šrajbarski turen

TIP:
profana stavbna dediščina
OBSRG: objektopis: štirje široki nadstropni trakti z valjastimi stolpi v vogalih obrobljajo arkadirano dvorišče. Okoli gradu so ostanki parka
DATACIJA: druga četrtina 15. stol., 1436, sredina 16. stol., 18. stol
LOKACIJA: na robu pobočja z vinogradi, severno od Leskovca, pod pristavo z vinsko kletjo in ob grobnici Auerspergovpodročja: umetnostna zgodovina, krajinska arhitektura, zgodovina

Cerkec svete Ane

TIP:  sakralna stavbna dediščina
OBSEG: objekt
OPIS: podružnična cerkev it 17. stol. med 1760 – 1770, predelana v poznobaročnem duhu. Sočasen glavni oltar z Metzingerevo podobo sv. Ane in iluzionističnim ozadjem  ter stranska oltarja s preloma 17. in 18. stol.
DATACIJA: 17. stol., tretja četrtina 18. stol., 1760 - 1770
LOKACIJA: cerkev stoji na vedutno izpostavljene pomolu nad naseljem, jugozahodno od starega vaškega jedrapodročje: umetnostna zgodovinaMavzolej Anastazija Gruana

TIP:  profana stavbna dediščina
OBSEG: objekt
OPIS: Mavzolej s kupolo je bil sezidan kot družinska grobnica v neoklasicističnem slogu leta 1877 po načrtih graškega arhitekta K. Lueffa in v spomin Antonu Auerspergu  s psevdonimom Anastazius Gruen.
DATACIJA: zadnja četrtina 19. stol., 1877
LOKACIJA: Mavzolej stoji nad vinogradom zahodno od gradupodročja: umetnostna zgodovina, zgodovina

Spodnja grajska pristava

TIP profana stavbna dediščina
OBSEG: objekt
OPIS: Grajska pristava je enonadstropno baročno poslopje
pravokotne tlorisne zasnove. Trinajstosna čelna fasada ima
ruzalitno izstopajoč osrednji triosni del z vhodnim portalom
v centralni osi. Dostop po dvovrstnem drevoredu divjih kostanjev.
DATACIJA: pozni srednji vek
LOKACIJA: Pristava stoji v jugozahodnem delu Krškega,
severozahodno od Leskovca
področja: umetnostna zgodovina, krajinska arhitekturaDoprsni kip Milke Kerin

TIP:  memorialna dediščina
OBSEG: objekt
OPIS: Bronast doprsni kip narodne herojke Milke Kerin iz Velikega Podloga, postavljen na pokončnem kvadratnem betonskem podstavku z napisom iz kovinskih črk. Odkrit je bil 1976, delo kiparke V. Štoviček
DATACIJA: zadnja četrtina 20. stol., 1976, druga svetovna vojna
LOKACIJA: Pionirska cesta 4. Kip stoji v parku pred vhodom v osnovno šolo Leskovec
PODROČJA: zgodovina, umetnostna zgodovina, krajinska arhitektura

Leskovec pri Krškem – mestno jedro

TIP:  naselbinska dediščina
OBSEG: območjeopis:  Obcestno zasnovano naselje z izrazitim osrednjim prostorom ob dominanti župnijske cerkve Žalostne Matere Božje. Silhueta ni izrazita, stavbni fond iz 19. stol. je razmeroma ohranjen
DATACIJA: 19. stol.
LOKACIJA: Mestno jedro leži na terasi zahodnega roba Krškega polja.
PODROČJA: urbanistična zgodovina

Spomenik padlim v prvi svetovni vojni

TIP:  memorialna dediščina
OBSEG: objekt
OPIS: Kamniti obelisk je obdan s stebriči, na njem pa so vklesana imena padlih. Leta 1995 je bila dodana plošča z napisom, posvečena vsem izgnancem druge svetovna vojne, ki so umrli v tujini.
DATACIJA: zadnja četrtina 20. stol., 1995, druga svetovna vojna
LOKACIJA: Leskovec pri Krškem. Spomenik stoji ob cerkvi Žalostne Matere Božje.
PODROČJA: zgodovina

Spominsko znamenje botaniku Alfonzu Paulinu

TIP: memorialna dediščina
OBSEG: objekt
OPIS: Spomenik, odkrit leta 1992, predstavlja pokončna apnenčasta skala. Vanjo sta vdolbeni ploskvi z vklesanim posvetilom botaniku Alfonzu Paulinu (1853 – 1942).
DATACIJA: 1992, Zadnja četrtina 20. stol.
LOKACIJA: Leskovec pri Krškem, spomenik se nahaja
severovzhodno od gradu Šrajbarski turn.Kapelica sredi vasi

TIP:  sakralna stavbna dediščina
OBSEG: objekt
OPIS: Kapelica zaprtega tipa z začetka 20. stol. V notranjosti in v zatrepu glavne fasade sta razpeli s korpusama. Ob kapelici stojita dva kostanja.
DATACIJA: prva četrtina 20. stol.
LOKACIJA: Kapelica stoji na jugozahodni strani križišča Ul. 11. novembra in Ul. Anke Salmičeve v središču vasi.
PODROČJA: umetnostna zgodovina, etnologija, krajinska arhitektura

Gradišče Tičarjev breg

TIP: arheološka dediščina
OBSEG: območje
opis: Prazgodovinsko gradišče, ki naj bi v obsegu merilo 200 metrov.
DATACIJA: starejša železna doba
LOKACIJA: Gradišče leži na severovzhodnem delu
vzpetine Tičarjev breg, severno nad vasjo Veniše
PODROČJA: arheologijaArheološko najdišče Leskovec

TIP: arheološka dediščina
OBSEG: območje
OPIS: Jernej Pečnik v svojih terenskih poročilih
omenja prazgodovinsko gradišče. Znanih je velijo rimskih spomenikov,
ki pa izvirajo iz neviodunskih nekropol. Južno od Leskovca je
potekala rimska cesta Celeia - Neviodunum
DATACIJA: železna doba, rimska doba
LOKACIJA: Arheološko najdišče obsega pomol
s cerkvijo Žalostne Matere Božje in zahodni del Leskovca pri Krškem
PODROČJA: arheologijaSpominska plošča padlim v NOB

TIP:  memorialna dediščina
OBSEG: del objekta
OPIS: Pokončna, pravokotna plošča iz rjavega kamna z vklesanim napisom je obdana s svetlim kamnitim okvirjem, nad katerim je pritrjena peterokraka zvezda iz svetlega kamna. Plošča je posvečena štirinajstim v NOB padlim domačinom.
DATACIJA: druga polovica 20. stol., druga svetovna vojna
LOKACIJA: Ul. 11. novembra 24, plošča je vzidana na vzhodni, obcestni fasadi zadružnega in gasilskega doma.
PODROČJA: zgodovina    Kapelica na Grebenčevi cesti

TIP:  sakralna stavbna dediščina
OBSEG: objekt
OPIS: Kapelica odprtega tipa z začetka 20. stol. V notranjosti razpelo s korpusom.
DATACIJA: prva četrtina 20. stol.
LOKACIJA: Kapelica stoji pri hiši Grebenčeva cesta 49, v zahodnem delu Leskovca pri Krškem
PODROČJA: umetnostna zgodovina, etnologija

Cerkev Žalostne Matere Božje

TIP:
sakralna stavbna dediščina
OBSEG: objekt
OPIS: Zgodnjerenesančna cerkev na starejši osnovi. Triladijska dvorana prehaja v višji baročni prezboterij. Zvonik z neogotsko kapo. Renesančna kamnita prižnica, zlati oltar (A: Ferfilla). Vzidan rimski nagrobnik, ob cerkvi miljnik Septimija Severa.
DATACIJA: rimska doba, druga četrtina 16. stol., 18. stol., 19. stol.
LOKACIJA: Cerkev stoji na izpostavljeni lokaciji severovzhodnega dela naselja
PODROČJA: umetnostna zgodovina, arheologija   Območje gradu Šrajbarski turn

TIP:  profana stavbna dediščina
OBSEG: skupina objektov
OPIS: Grajski kompleks sestavljajo grad z gospodarskim poslopjem z vinsko kletjo, kaščo in Štovičkovim ateljejem, grajsko upravno poslopje, nekdanji barokizirani park in parkovno zaledje z grobnico Auerspergov.
LOKACIJA: Grajski kompleks stoji na robu pobočja z vinogradi, severno od vasi Leskovec
PODROČJA: krajinska arhitektura, umetnostna zgodovina, zgodovinaKapelica na južnem robu naselja

TIP:  sakralna stavbna dediščina
OBSEG: objektopis:  Kapela je bila postavljena na začetku 20. stol., v notranjosti je razpelo s Kristusom
DATACIJA: prva četrtina 20. stol.
LOKACIJA: Kapelica stoji južno od vasi, ob cesti proti Gorenji vasi in Leskovcu
PODROČJA: etnologija, umetnostna zgodovina


 
Krajevna skupnost Leskovec pri Krškem, Ulica 11. novembra 24, 8273 Leskovec pri Krškem