Minulo soboto smo se v jedilnici Osnovne šole Leskovec (ki je naš pogost prireditveni prostor) zbrali člani in članice Kulturnega društva Leskovec pri Krškem z namenom, da se v sklopu najvišjega organa društva seznanimo z delom, opravljenim v preteklem letu ter si začrtamo cilje za leto 2023.

 

Uvodoma je vse pozdravil predsednik Filip Černelč, ki je predlagal delovno predsedstvo v sestavi Aleš Ulčnik (član), Vesna Žučko (članica), Janez Jože Olovec (predsednik) in Manca Marinčič (zapisnikarica). Po potrditvi le-tega je rdečo nit srečanja vodil Janez Jože Olovec. 48 navzočih je v začetnem delu potrdilo zapisnik lanskoletnega občnega zbora, nato pa smo prisluhnili Černelčevem poročilu o delu društva, katerega so v nadaljevanju podrobneje predstavile vodje posameznik sekcij, sam pa je poudaril, da je v društvu aktivnih pet sekcij, da smo imeli ob koncu leta 2022 111 članic in članov in da je bil plan dela v preteklem letu skoraj v celoti realiziran. Oprl se je na tesnejše sodelovanje med Kulturnim društvom Leskovec pri Krškem in Krajevno skupnostjo Leskovec pri Krškem, tudi oz. v zadnjem letu predvsem v luči del, ki potekajo v leskovškem gasilskem domu, ki je obenem večnamenski dom, v katerem imajo svoje prostore še domača krajevna skupnost in kar nekaj domačih društev. Izrazil je zadovoljstvo nad skorajšnjo pridobitvijo (predvidoma konec maja/začetek junija letos), s katero bomo kot kulturni ustvarjalci lahko prireditve umeščali na oder lepe, sodobne in prenovljene dvorane. »S 180 sedeži, kolikor jih naj bi dvorana premogla, bo zadoščeno potrebam, ki jih terjajo prireditve našega društva, ki so obiskane v velikem številu,« je dejal prvi mož leskovških kulturnikov Filip Černelč in se v poudarkih navezal tudi na sodelovanje z Mestnim muzejem Krško in Mestno občino Krško pri projektu »Oblačilni videz znamenitih Krčanov«. »Ponosen sem, da naše društvo sestavljamo člani številnih sposobnosti in različnih talentov, da imamo močno bazo članstva – vsako leto pridobimo nove člane, obenem pa se ponovno aktivirajo tudi tisti, ki so bili v preteklosti bolj dejavni - , prav tako me veseli, da so naše prireditve del kraja in imamo zvesto publiko, ki nas podpira.«

 

Sledila so poročila o delu posameznih sekcij v preteklem letu – te so pripravili

 

Mirjana Marinčič (vodja dramske sekcije),

 

Matija Gorenc (vodja foto sekcije),

 

Klavdija Mirt (vodja glasbene sekcije, znotraj te pa Damjana Mlakar o delu pevk ljudskih pesmi Lastovk ter Mateja Žarn Čepin o Aninih glasbenih večerih),

 

Doroteja Jazbec (vodja literarne sekcije) in

 

Sonja Levičar (vodja sekcije za ohranjanje kulturne dediščine; znotraj te pa o ročnodelski skupini Vida Slivšek).

V nadaljevanju občnega zbora je blagajničarka društva Janja Božič predstavila še delovanje skozi finančni vidik, predsednik nadzornega odbora Rastislav Florjančič pa je podal mnenje o korektnosti, transparentnosti in zakonitosti delovanja ter podal nekaj priporočil.

 

Vsa poročila smo nato potrdili in izhajajoč iz njih ugotovili ter potrdili tudi aktivnost posameznih sekcij, nato pa sprejeli program dela za leto 2023. K tradicionalnim prireditvam letos društvo dodaja še sodelovanje pri izdaji knjige – športne biografije o paraolimpioniku Damjanu Pavlinu, posvetili se bomo sadjarju Martinu Humeku, trud bo usmerjen še k premieri nove gledališke igre  in obeležitvi 170. obletnice rojstva leskovškega botanika Alfonza Paulina s krajšimi igranimi prizori, načrtovana pa je tudi nadgraditev delovanja foto sekcije z vsaj dvema samostojnima fotografskima razstavama.

 

Pod točko »razno« je leskovško kulturno društvo prejelo v dar almanah občine Radeče Radeški utrip 2021, ki je izšel v samozaložbi članice društva D. Jazbec septembra lani in je že našel svoje mesto v društveni knjižnici, ena članica in en član pa sta izrazila zadovoljstvo nad utečenim delovanjem društva, ob čemer je bilo poudarjeno dobrodošlo pomlajevanje, tako v vodstvenem smislu kot tudi z vidika članstva ter uspešen prehod iz dolgoletnega vodenja prejšnjega upravnega odbora v sedanji, starostno nižji sestav, ki dobro nadaljuje delo na temeljih, zastavljenimi pred 22-imi leti.

 

Uradni del občnega zbora se je zatem prevesil v prijetno druženje ob pogostitvi in v znamenju medsebojnih klepetov.

 

Doroteja Jazbec

Foto: Anton Hruševar

 

Logotip Krajevna skupnost Leskovec

KRAJEVNA SKUPNOST LESKOVEC PRI KRŠKEM

Ulica 11. novembra 24,

8273 Leskovec pri Krškem

Ikona - email Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Ikona - telefon 07 49 05 130

© 2023 KS Leskovec pri Krškem, Vse pravice pridržane. 5ka. Agencija